Máy điện không đồng bộ

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ

Khi nghiên cứu về động cơ không đồng bộ ba pha, thì ta cần phải hiểu các định nghĩa về đặc tính cơ trong khi vận hành của động cơ không đồng bộ để từ đó ta có thể hiểu hơn về đặc tính cơ tự nhiên, đặc tính cơ …

Đọc thêm »

Momen trong động cơ không đồng bộ 3 pha

Khi nghiên cứu về động cơ không đồng bộ ba pha, thì ta cần phải hiểu các định nghĩa về momen trong khi vận hành của động cơ không đồng bộ để từ đó ta có thể hiểu hơn về momen và các thông số đặc trưng của nó. Vậy …

Đọc thêm »

Động cơ không đồng bộ 1 pha

1. Khái niệm Động cơ không đồng bộ 1 pha là loại động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của roto n ( tốc độ quay của máy ) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường n1. Trong sản …

Đọc thêm »

Các tiêu chuẩn thiết kế cho động cơ cảm ứng

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuẩn NEMA là gì? Và tại sao nó quan trọng? NEMA là viết tắt của National Electrical Manufacturers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia Hoa Kỳ (Mỹ). Tổ chức này đã phát triển một loạt …

Đọc thêm »