Mạng Truyền Thông CN

Modbus RTU Communication

1. Giới thiệu chung Modbus là giao thức truyền thông nối tiếp phát triển bởi Modicon. Modbus thiết kế theo giao thức Master-Slave. Kết nối một hệ thống giám sát với các thiết bị đầu cuối từ xa trong một hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ …

Đọc thêm »

Communication Modbus TCP

1. Giới thiệu về mạng truyền thông Modbus MODBUS do Modicon (hiện nay thuộc Schneider Electric) phát triển năm 1979, là một phương tiện truyền thông với nhiều thiết bị thông qua một cặp dây xoắn đơn. MODBUS là một hệ thống Master – Slave, “Master” được kết nối với …

Đọc thêm »

Tìm hiểu Industrial EtherNetIP

1. Tìm hiểu về Ethernet? Khi hầu hết mọi người nghĩ về Ethernet, chúng tôi nghĩ về một kết nối vật lý. Bạn có thể có Ethernet cổng trên máy tính của bạn trong đó bạn cắm một cáp sau đó kết nối với bộ định tuyến hoặc bộ chuyển …

Đọc thêm »

Ethernet và cách thức hoạt động

1. Khái niệm – Ethernet là gì? Ethernet là một họ trong các công nghệ máy tính thường được dùng trong các mạng LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Are Network), WAN (Wide Area Network). Nó được giới thiệu thương mại năm 1980 và lần đầu tiên được tiêu chuẩn …

Đọc thêm »

RS232 và cách sử dụng

1. Tổng quan về RS232 RS232 là kiểu dạng tín hiệu kết hợp DTE (data terminal equipment) giống như thiết bị đầu cuối của máy tính và DCE (data communication equipment hoặc data circuit-terminating equipment) chẳng hạn như modem. RS232 được sử dụng phổ biến trong các phương thức truyền …

Đọc thêm »