Lý thuyết điều khiển tự động

Bộ điều khiển PID

1. Bộ điều khiển PID là gì? Một cách đơn giản nhất để hiểu về PID như sau: P: là phương pháp điều chỉnh tỉ lệ, giúp tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ với sai lệch đầu vào theo thời gian lấy mẫu. I: là tích phân của …

Đọc thêm »