Lý thuyết điều khiển tự động

Bộ hồi tiếp trạng thái bằng phương pháp đặt cực

Hồi tiếp trạng thái là một phương pháp quan trọng trong điều khiển tự động và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thực tế. Đây là một phương pháp điều khiển tự động bằng cách sử dụng thông tin trạng thái được phản hồi về của hệ …

Đọc thêm »

Bộ điều khiển PID

1. Bộ điều khiển PID là gì? Một cách đơn giản nhất để hiểu về PID như sau: P: là phương pháp điều chỉnh tỉ lệ, giúp tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ với sai lệch đầu vào theo thời gian lấy mẫu. I: là tích phân của …

Đọc thêm »