Pulse Width Modulation (PWM)

1. Giới thiệu chung

Xung là các trạng thái cao/thấp (HIGH/LOW) về mức điện áp được lặp đi lặp lại. Phương pháp điều xung PWM (Pulse Width Modulation) là phương pháp điều chỉnh điện áp ra tải, hay nói cách khác, là phương pháp điều chế dựa trên sự thay đổi độ rộng của chuỗi xung vuông, dẫn đến sự thay đổi điện áp ra.Đại lượng đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và chu kì xung (duty cycle).

Hình 1. Giản đồ xung.

2. Ứng dụng phát xung PWM trong thực tế

 • Ứng dụng thường gặp nhất cho lệnh này đó chính là dùng để điều khiển một số thiết bị mà tín hiệu điều khiển ở dạng xung ví dụ như driver servo, driver step và một số loại biến tần có chức năng nhận xung.
 • Lệnh phát xung tốc độ cao còn dùng trong một số ứng dụng điều khiển tốc độ động cơ DC bằng việc điều chế độ rộng xung PWM.
 • Ngoài ra thì lệnh phát xung tốc độ cao còn sử dụng trong một số loại cảm biến yêu cầu nhận xung để phát ra tín hiệu như một số loại cảm biến siêu âm, laser đặt biệt.

Hình 2. Điều khiển góc quay servo bằng PWM.

3. Lập trình phát xung PWM trong TiaPortal

Bước 1.  Tạo PLC s71200 DC/DC/DC

Bước 2. Cấu hình chế độ phát xung

Hình 3. Cấu hình chế độ phát xung

 • Signal type : chọn chế độ PWM
 • Time base : chọn đơn vị chu kỳ
 • Pulse duration format : định dạng thời lượng phát xung ( vd.theo phần trăm )
 • Cycle time : chu kỳ phát xung
 • Initial pulse duration : khởi tạo thời lượng xung ban đầu

Bước 3. Lập trình phát xung PWM

Hình 4. Hàm phát xung PWM

 • Chân PWM :  kênh địa chỉ PWM
 • Chân ENABLE :  chân kích hoạt phát xung
 • Chân Busy :  chân báo hiệu hoạt động
 • chân STATUS :  chân báo trạng thái lỗi

Hình 5. Thay đổi Duty_cycle