Máy điện không đồng bộ

Dây quấn phần ứng máy điện ba pha

1. Một số định nghĩa cơ bản về thông số Hình 1. Stator và dây quấn. Z: tổng số rãnh phần ứng; 2p: số cực; p: số đôi cực; a: số mạch nhánh song song; q: số rãnh của một pha trên một cực; m: số pha; q=\frac{\tau}{m} τ (bước …

Đọc thêm »
error: Real Group - Efficiency Projects