Residual Current Device (RCD)

RCD, RCCB,… là nhóm thiết bị trong cùng một họ và có chức năng chung giống nhau là bảo vệ tránh sự dòng rò, trong đó RCD là thiết bị ra đời đầu tiên trong họ. Bài viết này sẽ nghiên cứu về cách hoạt động cũng như cấu tạo của RCD.

1. RCD là gì

RCD là một thiết bị ngắt mạch điện tự động khi có sự mất cân bằng cường độ của dòng điện giữ cặp dây pha với dây trung tính. Thường được lắp cùng với MCB hay MCCB.

Khí cụ điện Residual Current Device là khí cụ được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61008-1 và IEC61009-1. Dòng điện dư được định nghĩa là tổng đại số của các dòng điện đi trong dây pha và dây trung tính.

Hình 1. Một số hình ảnh Residual Current Device

Mục tiêu của RCD là kiểm soát được dòng điện rò, ngăn ngừa cháy do điện và điện giật người vận hành.

2. Cấu tạo, nguyên lý và phân loại

Hình 2. Sơ đồ cấu tạo RCD

RCD được phân loại theo công nghệ:

  • Loại VI-RCD (Voltage Independent- RCD): loại không phụ thuộc vào điện áp dây (Hình 2). RCD sẽ trip khi dòng rò đạt đến giá trị cài đặt bất kỳ điện áp dây ở giá trị nào.
  • Loại VD-RCD (Voltage Dependent-RCD): loại phụ thuộc vào điện áp dây (Hình 3), vì mạch điều khiển được nuôi bởi điện áp dây. Khi dòng rò đạt ngưỡng cài đặt trip mà điện áp dây < 50V, RCD sẽ không tác động.

Hình 3. RCD loại VD-RCD

Ngoài sự khác biệt về phân loại như trên thì RCD và RCCB có cấu tạo, nguyên lý làm việc và phân loại giống hệt nhau.

Nên đến đây, mời các bạn bạn xem bài viết RCCB để biết thêm về cấu tạo, nguyên lý và phân loại RCD.

Residual Current Circuit Breakers (RCCB)

 

3. Các họ RCD thường dùng

Hình 4. Các họ của RCD thường dùng