Quy trình tính toán và quấn dây máy biến áp cách ly một pha

1. Yêu cầu thực hiện

  • Sinh viên dựa vào kích thước lõi thép và sơ đồ nguyên lý MBA cách ly để tính toán dây quấn theo yêu cầu.
  • Số liệu tính toán phải đầy đủ các thông số sau: số vòng dây quấn (sơ cấp và thứ cấp), đường kính dây quấn.
  • Kiểm tra điều kiện lắp đầy, ước tính số vòng 1 lớp và số lớp dây trước khi thi công.
  • Tính toán tiết diện dây thứ cấp sao cho MBA đạt công suất tối đa ở thứ cấp. Các cấp điện áp còn lại sử dụng tiết diện dây của cấp điện áp cao nhất đó.

2. Mục đích

  • Giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của các thông số tính toán nêu trên lý thuyết như: hệ số lắp đầy, số vòng trên lớp và số lớp, vv.
  • Dựa vào thông số tính toán theo lý thuyết cho dây quấn, chúng ta thực hiện bố trí các đầu dây ra MBA đúng tiêu chuẩn, nhưng phải đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ.

3. Quy trình tính toán dây quấn máy biến áp cách ly 1 pha