Phần mềm GEM calculator Tính toán điện trở nối đất

1. Giới thiệu

GEM Calculator (Ground Enhancement Meterial): Là phần mềm dùng để tính toán điện trở nối đất của công ty ERICO. Nó hoạt động với bốn ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Đức) và cho phép thực hiện các tính toán trong đơn vị Metric hoặc Imperial.

Hình 1. Giao diện phần mềm

2. Một số tính năng

  • Tính toán điện trở đất.

Hình 2. Tính toán điện trở đất

  • Tính toán hệ thống tiếp địa.

Hình 3. Tính toán hệ thống tiếp địa

3. Ví dụ minh hoạ

– Ta có bài toán sau:

Hãy tính toán nối đất cho trạm biến áp 110/22kV. Điện trở suất của đất là ρ = 110 Ω.m, chọn cọc tiếp địa bằng thép tròn dài l = 5,5m, đường kính 0,06m. Biết cọc chôn sát mặt đất.

 

– Tính toán trên phần mềm GEM:

Hình 4. Kết quả tính toán bài toán trên

– So với kết quả từ việc tính toán theo công thức và sử dụng phần mềm GEM ta thấy có sự chênh lệch rất nhỏ khoảng 0,007Ω.

Vậy đây là kết quả đúng.

Download Software