Nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha

Hình 1. Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha tải R

Nguyên lý hoạt động:

  • Ở chu kỳ dương (đầu dây phía trên dương, phía dưới âm): Dòng điện đi từ cực dương (+) của nguồn Vi đi qua Diode D2 ⇒ qua Rtải ⇒ qua Diode D3 về đầu cực âm (-) của nguồn.

Hình 2. Mạch hoạt động ở chu kỳ dương

  • Ở chu kỳ âm: Điện áp trên cuộn thứ cấp đảo chiều (đầu dây ở trên âm, ở dưới dương) dòng điện đi qua Diode D4 ⇒ qua Rtải ⇒ qua Diode D1 về đầu dây âm. Như vậy cả hai chu kỳ đều có dòng điện chạy qua tải.

Hình 3. Mạch hoạt động ở chu kỳ âm