Kiểm tra Diode bằng đồng hồ đo VOM

1. Diode

Là một loại linh kiện bán dẫn mà chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều nhất định mà không cho đi theo chiều ngược lại.

 

Hình 1. Hình dạng và kí hiệu của Diode.

2. Kiểm tra Diode

2.1. Phương pháp kiểm tra Diode bằng đồng hồ vạn năng số có chức năng kiểm tra diode

  • Dùng chức năng kiểm tra Diode có trên đồng hồ vạn năng. Thông thường các đồng hồ vạn năng có điện áp kiểm tra Diode khoảng 1,2 – 3VDC.

Hình 2. Đồng hồ vạn năng ở chế độ kiểm tra Diode.

  • Diode tốt: Khi dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra có điện áp thuận rơi trên diode. Loại Diode Silic : 0.5V – 0.8V và Diode Germainium là 0.2 – 0.3V. Khi đo ở chế độ phân cực ngược là có giá trị rất lớn, đồng hồ báo “OL”.
  • Diode đứt tiếp giáp: Khi đo ở chế độ thuận và ngược đều có giá trị rất lớn hoặc đồng hồ báo “OL”.
  • Diode chập: Khi đo cả hai chế độ thuận và ngược điện áp rơi trên diode là : 0 – 0.4V.

Cách thức đo:

  • Đo chế độ thuận: Đầu dương que đo gắn với cực Anode Diode và đầu âm que đo gắn với cực Cathode Diode.
  • Đo chế độ ngược: Đầu dương que đo gắn với cực Cathode Diode và đầu âm que đo gắn với cực Anode Diode.

2.2. Phương pháp kiểm tra Diode bằng chức năng đo điện trở trên đồng hồ

Hình 3. Chỉnh VOM về than đo điện trở

Đo Diode ở cả 2 chế độ phận cực thuận và phân cực ngược. Khi Diode còn hoạt động tốt sẽ được các giá trị trong khoảng sau:

  • Ở chế độ phân cực thuận đồng hồ cho giá trị từ 1 đến vài trăm ohm.
  • Ở chế độ phân cực ngược đồng hồ cho giá trị điện trở là vô cùng lớn với đồng hồ kim và “OL” với đồng hồ số.