Khởi tạo dự án mới và các thông tin cơ bản của dự án với EPLAN Electric P8

1. Khởi tạo một dự án

 • Khởi động EPLAN: Chọn vào biểu tượng EPLAN để khởi động và xuất hiện bảng sau.

 • Tạo dự án mới: Dễ dàng tạo được một project để quản lý bằng cách theo đường dẫn Project > New hoặc sử dụng phím tắt trên thanh công cụ.

Sau đó sẽ xuât hiện bảng tạo dự án.

Tiếp tục tùy chỉnh theo các dự án cụ thể.

Sau khi khởi tạo xong sẽ xuất hiện dự án mới bên phần dưới và tiếp tục tạo trang.

Bảng hiện thị khởi tạo từng trang cho dự án và tạo các phần chương mục của trang nhằm mục đích tăng sự liên kết trong dự án, dễ dàng trong việc tìm kiếm, sửa chữa, quản lý và lập báo cáo.

2. Project Properties

Khi tạo một dự án mới, EPLAN Electric sẽ yêu cầu điền những thông tin cơ bản của một dư án. Ví dụ như tên công ty, địa chỉ công ty, người tạo bản vẽ, ngày giờ,… Các thông tin này được thể hiện qua các thuộc tính trong phần Properties:

Các thuộc tính này có thể xem và điều chỉnh bất kỳ lúc nào khi làm việc với EPLAN, ngoài cách mở tab Properties như hình ở trên chúng ta còn có thể làm theo cách sau:  Project > Management > Properties chọn các thuộc tính cần điều chỉnh và nhấn chọn Edit.

Một số thuộc tính có trong tab Properties:

 • Project description: Mô tả bản vẽ đang thực hiện.
 • Commission: Công ty đại diện/người ủy quyền
 • Company name: Công ty thực hiện thiết kế bản vẽ này
 • Creator: Người thiết kế bản vẽ
 • Project start: Thời gian bắt đầu thiết kế dự án
 • Project end: Thời gian kết thúc thiết kế dự án
 • Company address: Địa chỉ công ty
 • Type of project: Loại bản vẽ (Schematic project/ Macro project)
 • Thermal design: Voltage: Điện áp
 • Thermal design: Frequency: Tần số.

3. Schematic project và Macro project

Với EPLAN Electric P8, có hai loại bản vẽ mà EPLAN hỗ trợ đó là Schematic project (bản vẽ mạch) và Macro project (bản vẽ macro).

 • Schematic project: Dự án/bản vẽ mạch điện. Đây chính là bản vẽ mà người dùng thiết kế trực tiếp trên nó. Các loại bản vẽ khác như: project template, archived project,… kể cả việc tạo một macro device hoặc macro symbol, đều có thể tạo trực tiếp thông qua một Schematic project. Trên một dự án với Schematic project, có thể có nhiều trang thiết kế khác nhau nhưng chúng đều có sự liên kết, kết nối với nhau. Các thiết bị, dây dẫn cho đến các ký hiệu trên mỗi trang đều có liên kết với nhau.
 • Macro project: Bản vẽ macro, như cái tên gọi của loại bản vẽ này, nó giúp người dùng tạo macro phục vụ cho việc thiết kế mạch điện một cách tự động. Trên mỗi trang thiết kế của Macro project có thể tạo nhiều macro khác nhau, khác với Schematic project các trang hoặc các macro trên mỗi trang không có sự liên kết chéo với nhau.