Hướng dẫn ôn tập Kỹ Thuật Điều Khiển Thuỷ Khí

Kỹ Thuật Điều Khiển Thủy Khí là một môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thiết bị của hệ thống điều khiển khí nén – thủy lực trong thực tế, là nền tảng cho sinh viên có thể học tập và ứng dụng vào những môn học kế tiếp.

Nhằm giúp cho sinh viên có một cái nhìn tổng quan hơn về môn học, dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức, cũng như luyện một số đề thi trong những năm gần đây. Chúng tôi đã cùng nhau biên soạn Tài liệu Hướng dẫn ôn tập Kỹ thuật điều khiển Thủy Khí dựa trên cơ sở chương trình chi tiết của môn học. Tài liệu được chia làm 4 phần chính:

  • Phần 1: Các kiến thức cơ bản.
  • Phần 2: Hướng dẫn thiết kế mạch khí nén và điện – khí nén.
  • Phần 3: Hướng dẫn trả lời các câu hỏi ôn tập.
  • Phần 4: Các đề thi tham khảo.

Trong quá trình biên soạn, tài liệu không thể tránh được các sai sót nên rất mong các bạn đọc đóng góp xây dựng để tài liệu ngày một hoàn thiện.