EPLAN ProPanel – 3D Macros

1. Giới thiệu

 1. 3D Macro là thành phần quan trọng của một thiết bị cơ, điện đối với người thiết kế bằng EPLAN, nó chứa đựng hình dạng nguyên khối dưới dạng 3D của thiết bị, các thành phần cấu tạo nên thiết bị đó, kích thước – chiều hướng thực tế cũng như bề mặt tiếp xúc của thiết bị.
 2. Sau khi có một file 3D Macro (*.ema), chúng ta sẽ lưu đường dẫn file này đến Part Management giúp người dùng khi lấy thiết bị ra sẽ thấy thiết bị một cách chi tiết và thực tế nhất. Nếu không có 3D Macro thì thiết bị khi lấy ra sẽ là hình một hình khối bằng cách nhập chiều cao, chiều rộng, chiều sâu.
 3. Một 3D Macro bao gồm các thông tin cơ bản như: Name (tên), Description (mô tả), Variant (phương – chiều), Version (phiên bản), Source / reference (nguồn/ tham khảo).
 4. Một số lưu ý đối với 3D Macro:
 • 3D Macros có thể được lưu và được quản lý bởi một Macro Project.
 • 3D Macros có thể được tạo và sư dụng như một window macro (*.ema) hoặc symbol macro (*.ems).
 • 3D Macros luôn được tạo với cửa sổ “3D mounting layout”.
 • Để thiết bị được quan sát thực tế và chi tiết hơn, thì 3D Macro có thể được lưu đến Part Management của thiết bị đó.

2. Các bước để tạo 3D Macros từ file STEP (.stp)

 • Đầu tiên, cần phải có một dự án có sẵn hoặc tạo một dự án mới rồi ta tiến hành theo đường dẫn Layout space > Import (3D graphic) rồi chọn file STEP (AP 203 hoặc AP 214) của thiết bị (ở đây là Soft Starter của Allen-Bradley với mã hiệu SMC3_150_C37NBD).

 • Các thiết bị từ file STEP thường là các chi tiết rời rạc nên ta sẽ thao tác để thống nhất vật bằng cách dùng chuột chọn toàn bộ vật rồi chọn tất cả các chi tiết, sau đó thì tiến hành theo đường dẫn Edit > GraphicUnite.

 • Sau khi thực hiện quá trình trên, con trỏ chuột sẽ hiển thị thành hình lập phương màu đỏ; ta click chuột vào thiết bị để hoàn tất quá trình ( 4 chi tiết logic item đã hợp thành 1 khối):

 • Tiếp theo ta sẽ chọn mặt tiếp xúc với thanh rail của thiết bị  (khi gắn vào mặt tủ vật sẽ tự động định hướng) bằng thao tác Edit > Device logic > Placement area > Define ; rồi chọn mặt tiếp xúc của từng vật (như ví dụ ở hình dưới):

 • Sau đó ta tiến hành lưu file Maccro 3D (.ema) của thiết bị : Edit > Create window macro/Symbol macro (Ctrl + F5) và sau đó tiến hành thiết lập để lưu theo bảng dưới:

 • Sau khi tạo xong file 3D Macro, chúng ta có thể xác định các chức năng khác của thiết bị có trong mục Device Logic rồi sau đó Save as và lưu đường dẫn đến Part Manegement của thiết bị.

3. Video hướng dẫn