Đồ án môn học Máy điện 2 – Dây quấn phần ứng động cơ không đồng bộ ba pha

Động cơ điện không đồng bộ ba pha có chức năng chuyển đổi năng lượng điện thành cơ, hoạt động theo định luật cảm ứng điện từ. Do tuổi thọ của lớp cách điện của dây và sự tỏa nhiệt của quá trình từ hóa nên động cơ điện bị cháy trong quá trình sử dụng. Quy trình quấn dây đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm và sự hiểu biết về máy điện. Để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, nhóm 4 đã chọn đề tài quấn dây phần ứng động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về cách tính chọn dây quấn và kiểu quấn dây cho máy điện.

Báo cáo tham khảo 1 (Khoá 2018)

Báo cáo tham khảo 2 (Khoá 2019)

error: Real Group - Efficiency Projects