Đồ án Điện tử

Thiết kế mạch nguồn ổn định 5V

Nguồn điện là thành phần không thể thiếu trong các mạch điện tử và nó đóng một vai trò quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động của mạch. Việc cung cấp nguồn điện một chiều có điện áp 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V để cung cấp cho các thiết …

Đọc thêm »

RC Car (Remote Control Car)

1. Giới thiệu RC Car Trước đây ở một số tài liệu có ghi rằng RC Car tiếng Anh được viết là Radio Control Car. Nhưng theo nghiên cứu mới nhất gần đây thì từ Radio Control Car nó không đúng nữa. Như vậy RC Car là gì? RC Car …

Đọc thêm »

Thiết kế xe điều khiển từ xa

Mô hình xe điều khiển từ xa được cắm trên testboard. 1. Khung Xe Robot Kim Loại Racing Car RC1 Xem chi tiết: https://hshop.vn/products/khung-xe-robot-kim-loai-racing-car-1 2. Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298 Xem chi tiết: https://hshop.vn/products/mach-dieu-khien-dong-co-dc-l298 3. Board Điều Khiển Arduino Nano CH340 Xem chi tiết: https://hshop.vn/products/arduino-nano-2 4. Mạch Thu Phát Bluetooth HC-06 Đã Ra Chân Xem chi …

Đọc thêm »