Động Cơ 1 Pha

Xác định cực tính cuộn dây một pha

1. Mục Tiêu: Xây dựng quy trình xác định đầu dây động cơ. Xác định được đầu dây của động cơ đúng quy trình. Kiểm tra hoạt động của động cơ sau khi xác định các đầu dây. 2. Phương Tiện, Thiết Bị 2.1. Động cơ điện 1 pha Động …

Đọc thêm »

Động cơ không đồng bộ 1 pha

1. Khái niệm Động cơ không đồng bộ 1 pha là loại động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của roto n ( tốc độ quay của máy ) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường n1. Trong sản …

Đọc thêm »