Máy phát điện đồng bộ

Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ

Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ bao gồm các phương trình điện áp, đồ thị vector, giản đồ năng lượng và công suất điện từ. 1. Phương trình điện áp và đồ thị vector Ở tải đối xứng ta có thể xét riêng rẽ từng pha. Phương …

Đọc thêm »

Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ

Khi cho máy điện đồng bộ chạy không tải. Lúc này, chỉ có dòng kích từ chạy qua dây quấn rotor, không có dòng chạy qua dây quấn stator. Trong máy chỉ có từ thông chính do phần cảm gây ra. Từ thông này cắt dây quấn stator cảm ứng …

Đọc thêm »