Máy điện đồng bộ

Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ

Khi cho máy điện đồng bộ chạy không tải. Lúc này, chỉ có dòng kích từ chạy qua dây quấn rotor, không có dòng chạy qua dây quấn stator. Trong máy chỉ có từ thông chính do phần cảm gây ra. Từ thông này cắt dây quấn stator cảm ứng …

Đọc thêm »