Mạch điện

Tải đối xứng và không đối xứng

1. Tải ba pha đối xứng Trong mạng ba pha hoạt động bình thường, các điện áp tuyến tính (điện áp giữa mỗi cặp dây dẫn pha) có độ lớn bằng nhau và khác nhau về pha 120°. Theo đó, điện áp pha (điện áp giữa mỗi dây dẫn pha …

Đọc thêm »

Dòng điện một chiều DC (Direct Current)

1. Khái niệm dòng điện một chiều và nguồn một chiều Dòng điện một chiều (DC – Direct Current) là dòng của các hạt electron luôn di chuyển một hướng nhất định theo thời gian. Tức là, dòng điện một chiều có điệp áp không thay đổi, đối nghịch với …

Đọc thêm »

Định luật Kirchhoff

1. Định luật Kirchhoff 1 (Định luật Kirchhoff về dòng điện) Định luật kirchhoff nói về mối quan hệ dòng điện tại 1 nút, được phát biểu như sau: Tổng giá trị đại số dòng điện tại một nút bất kỳ bằng không. Theo cách phát biểu này, chúng ta …

Đọc thêm »

Khái niệm chung về mạch điện

1. Các phần tử của mạch điện Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành những mạch kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Hình 1. Mô hình của một mạch điện đơn giản. Mạch điện thường gồm …

Đọc thêm »