Kỹ thuật số

Mã hóa số thập phân

Khi một số, một từ, một kí hiệu được biểu diễn bởi một nhóm các kí hiệu đặc biệt, ta gọi chúng được mã hoá, và nhóm kí hiệu đặc biệt đó được gọi là mã. Bảng sau giới thiệu một số loại mã thông dụng được dùng để mã …

Đọc thêm »

Các hệ thống số đếm

1. Biểu diễn một thông số 1.1. Biểu diễn tương tự (analog) Một thông số được biểu diễn bằng một thông số khác tỉ lệ với nó. Biểu diễn tương tự mang tính liên tục. Ví dụ: Trong đồng hồ đo tốc độ động cơ, độ lệch của kim chỉ …

Đọc thêm »