EPLAN Education

Các hệ trục tọa độ được sử dụng trong EPLAN

Hệ tọa độ trong EPLAN được phân thành hai loại: đồ họa (Graphical coordinate system) và logic (Logical coordinate system). Hệ tọa độ nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại trang tương ứng, tuy nhiên, chúng ta có thể tạm thời chuyển sang một hệ tọa độ khác nếu …

Đọc thêm »

EPLAN ProPanel – 3D Macros

1. Giới thiệu 3D Macro là thành phần quan trọng của một thiết bị cơ, điện đối với người thiết kế bằng EPLAN, nó chứa đựng hình dạng nguyên khối dưới dạng 3D của thiết bị, các thành phần cấu tạo nên thiết bị đó, kích thước – chiều hướng thực …

Đọc thêm »

EPLAN ProPanel – Model views

1. Giới thiệu Model view là gì? Model view đơn giản là một loại bản vẽ giống như Schematic multi – line, hay single – line,… Tuy nhiên nó đã được tiêu chuẩn hóa nhằm mục đích là hiển thị, đo đạc các thiết bị, tủ bảng điện cả 2D và …

Đọc thêm »

System master data vs Project master data

Khi lưu trữ Master Data, EPLAN phân biệt giữa dữ liệu chủ hệ thống (System master data) và dữ liệu chủ dự án (Project master data) như sau: System master data: chứa dữ liệu của các Macro, thư viện ký hiệu (symbol library) về ký hiệu (symbol), định nghĩa chức năng …

Đọc thêm »

Project template vs Basic project

EPLAN cho phép người dùng tạo ra các dự án mới một cách nhanh chóng và chính xác dựa trên mẫu dự án (project template *.ept) và dự án cơ bản (basic project *.zw9). Hình 1. Lựa chọn project template hoặc basic project trong quá trình khởi tạo dự án mới 1. Project …

Đọc thêm »

Cấu trúc thư mục và vị trí lưu trữ

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, EPLAN sẽ tự đề xuất các tiêu chuẩn mặc định. Tuy nhiên, chúng ta có thể tùy chỉnh thay đổi các cấu trúc thư mục này cho phù hợp với nhu cầu của mình.  Các thư mục này có thể được xem …

Đọc thêm »

Bắt đầu và kết thúc với EPLAN Electric P8

1. Khởi động EPLAN và sử dụng Sau khi cài đặt EPLAN, ta có thể khởi động EPLAN thông qua Menu Start của Windows hoặc Icon EPLAN trên màn hình Desktop. Bạn muốn sử dụng được phần mềm EPLAN thì bạn phải đảm bảo được điều kiện tiên quyết, bắt …

Đọc thêm »

Những tùy chọn khi đặt thiết bị trên Panel

Khi thiết kế Panel trong phần mềm Eplan, chúng ta sẽ có rất nhiều tùy chọn để đặt thiết bị. Vì vị trí, khoảng cách giữa các thiết bị điện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc đấu dây sau này, do đó ta cần phải tận dụng tốt không …

Đọc thêm »

Cách đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn IEC

1. Title page/ Cover sheet Phần này được hiểu là bìa cho một bản vẽ của dự án. Nội dung được thể hiện trong phần này bao gồm: Tên, logo của tổ chức, công ty. Tên của dự án đang thực hiện. Người thiết kế bản vẽ. Chi tiết được …

Đọc thêm »