Các hệ trục tọa độ được sử dụng trong EPLAN

Hệ tọa độ trong EPLAN được phân thành hai loại: đồ họa (Graphical coordinate system) và logic (Logical coordinate system). Hệ tọa độ nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại trang tương ứng, tuy nhiên, chúng ta có thể tạm thời chuyển sang một hệ tọa độ khác nếu cần bằng cách: Right Click > Option > Coordinate input.

Hệ tọa độ sẽ được chọn mặc định khi ta chọn kiểu trang trong phần thuộc tính của trang.

Chọn kiểu trang trong phần thuộc tính trang

Đối với hệ tọa độ dùng cho việc đồ họa (Graphical coordinate system) thì gốc tọa độ (X,Y = 0,0) sẽ nằm ở góc dưới bên trái của khung bản vẽ và giá trị tọa độ chính xác của con trỏ chuột sẽ được hiển thị ở thanh trạng thái.

Gốc tọa độ của Graphical coordinate system và giá trị tại vị trí thanh trạng thái

Đối với hệ tọa độ dùng cho việc thiết kế mạch điện (Logical coordinate system) thì gốc tọa độ (RX,RY = 0,0) sẽ nằm ở góc trên bên trái của khung bản vẽ.

Gốc tọa độ của Logical coordinate system và giá trị tại vị trí thanh trạng thái

Đối với hệ trục tọa độ dùng trong môi trường 3D, đây là môi trường làm việc của EPLAN Pro Panel, một công cụ rất mạnh mẽ trong việc thiết kế tủ điện. Tất cả 3 trục được hiển thị ở chế độ isometric trong không gian bố trí thiết bị (layout space). Các trục trong EPLAN được quy định bởi bộ ba màu cơ bản RGB, giúp cho chúng ta dễ phân biệt và ghi nhớ:

  • Trục X: màu đỏ (Red)
  • Trục Y: màu xanh lá cây (Green)
  • Trục Z: Màu xanh da trời (Blue)

Hệ trục tọa độ 3D trong môi trường 3D của EPLAN Pro Panel

Nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng, EPLAN có hỗ trợ chức năng dịch chuyển điểm gốc tọa độ (Moving base points), bằng cách: Right Click > Option > Base point shift.

Sau khi dịch chuyển gốc tọa độ, thanh trạng thái sẽ thay đổi từ X/Y sang DX/DY (Graphical coordinate system) hoặc từ RX/RY sang DRX/DRY (Logical coordinate system) và các giá trị sẽ được hiển thị tương ứng với gốc tọa độ mới.

Gần giống như AutoCAD, EPLAN cũng hỗ trợ chúng ta cách nhập vào toa độ tương đối để dễ thao tác với các đối tượng đồ họa, bằng cách: Right Click > Option > Relative coordinate input.

Nhập tọa độ tương đối trong khi vẽ các đối tượng 2D của EPLAN