Các bộ điều khiển khí

Một hệ thống điều khiển bao gồm ít nhất là một mạch điều khiển. Những hệ thống điều khiển phức tạp bao gồm nhiều phần tử, nhiều mạch điều khiển khác nhau. Trong bài viết này sẽ lần lượt giới thiệu cấu trúc, hoạt động của các bộ điều khiển khí.