Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Khởi động trực tiếp (DOL)

Phương pháp khởi động này phù hợp với các ứng dụng sử dụng động cơ có công suất nhỏ (Pđm<7,5kW) như bơm nước, quạt, cửa cuốn…Với các ưu điểm ít thiết bị, gọn gàng, chi phí thấp.

Khi khởi động động cơ bằng phương pháp này, động cơ sẽ được đấu Y hoặc Δ nên chỉ có 3 đầu dây ra, lúc này dòng điện đi qua một mạch nhánh duy nhất nên ta có cách chọn thiết bị như sau:

2. Khởi động Y/Δ

Phương pháp khởi động này thường được dùng để khởi động động cơ có công suất từ 7,5kW trở lên nhằm giảm dòng khởi động và tránh sụt áp lưới. Khi khởi động động cơ sẽ hoạt động ở chế độ Y, sau một khoảng thời gian động cơ sẽ hoạt động ở chế độ Δ.

Khi khởi động động cơ bằng phương pháp này, động cơ sẽ có 6 đầu dây ra, dòng điện đi qua hai mạch nhánh song song nên ta có cách chọn thiết bị như sau:

3. Áp dụng thực tế

Giả sử ta có một động cơ KĐB 3 pha có công suất Pđm=6kW, hãy tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho động cơ trên khi khởi động bằng 2 phương pháp trên. Biết động cơ khởi động trực tiếp đấu kiểu Δ, hiệu suất 80%, hệ số công suất động cơ là 0,8.

3.1. Chọn MCB

Quan sát ở trên ta thấy, ở cả 2 phương pháp khởi động có cách tính chọn MCB bảo vệ ngắn mạch tương tự nhau. Đồng thời, do tải điều khiển là động cơ, tải cuộn kháng nên ta sẽ chọn MCB có đặc tính bảo vệ loại C.

Hình 1. Tra catalogue chọn MCB.

3.2. Chọn Contactor

Hình 2. Tra Catalogue chọn Contactor DOL.

Hình 3. Tra Catalogue chọn Contactor Y/Δ.

Chọn coil cho Contactor, có điện áp là Uđk = 220 VAC.

Hình 4. Tra Catalogue chọn coil cho contactor.

3.3.Chọn relay nhiệt

Hình 5. Tra Catalog để lựa chọn relay nhiệt DOL.

Hình 6. Tra Catalog để lựa chọn relay nhiệt Y/Δ.

Lưu ý: Khi chọn Relay nhiệt cần phải xem xét kết nối cơ khí nó có phù hợp với Contactor mà mình đã lựa chọn hay không?

error: Real Group - Efficiency Projects