Sự nguy hiểm xảy ra của sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp

Nguy hiểm của sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp là sự chạm điện của các phần tử có điện áp khác nhau của thiết bị điện khi cách điện của thiết bị điện bị chọc thủng. Hiện tượng này thường xảy ra ở các máy biến áp di động cung cấp điện cho các đèn, dụng cụ điện cầm tay, máy hàn điện… Khi điện áp cao xâm nhập vào điện áp thấp (điện áp đến 75V) thì rất nguy hiểm, vì các thiết bị điện này có cách điện không cao. Hiện tượng này ít xảy ra đối với các máy biến áp cố định dùng trong mạng điện động lực hay chiếu sáng. Các cuộn dây điện áp khác nhau của loại máy biến áp được cách điện bằng các ống bakêlit rất chắc chắn nên sự xâm nhập điện áp nói trên thường xảy ra ở các đầu ra ở các cuộn dây. Đôi khi vì gió bão làm đường dây cao áp bị đứt, rơi trên mạng điện hạ áp.

Hiện tượng xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp cũng thường xảy ra ở các mạng điện áp thấp có trang bị máy biến áp đo lường, máy biến dòng điện mà khả năng người phải tiếp xúc rất cao. Việc đánh giá sự nguy hiểm của hiện tượng xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp là cần thiết nhằm tìm ra biện pháp bảo vệ thích hợp. Biện pháp bảo vệ sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp phụ thuộc vào chế độ làm việc của trung tính.

1. Trường hợp trung tính của mạng điện hạ áp và cao áp đều cách điện đối với đất

Trong trường hợp này, khi có sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, điểm trung tính ở mạch điện áp thấp có trị số điện áp gần bằng điện áp pha phía cao áp và điểm trung tính đối với đất có điện áp bằng:

                                                                              

Ở đây: Iđ là dòng điện chạm đất khép mạch qua điện dẫn của cách điện mạng điện hạ áp và điện dung của mạng điện cao áp; g1, g2, g3 lần lượt là điện dẫn của cách điện mạng điện hạ áp của các pha.

Hình 1. Sự xâm nhập của điện áp cao sang điện áp thấp khi trung tính của mạng điện áp cao và điện áp thấp đều cách điện đối với đất

2. Trường hợp trung tính của mạng điện hạ áp được nối đất trực tiếp, còn phía mạng điện cao áp thì cách điện đối với đất

Xét sơ đồ cung cấp điện:

Hình 2. Sự xâm nhập của điện áp cao sang điện áp thấp khi trung tính mạng điện hạ áp trực tiếp nối đất còn trrung tính mạng điện áp cao cách điện đối với đất.

Dòng điện sự cố đi qua điện trở nối đất làm việc R0 của máy biến áp và qua các điện dung C1, C2, C3 của mạng điện cao áp.

Trị số điện dẫn của cách điện rất bé so với điện dẫn của điện cực nối đất làm việc go nên có thể bỏ qua.

 

 

error: Real Group - Efficiency Projects