Định nghĩa và phân loại máy điện

1. Máy điện là gì?

  • Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
  • Về cấu tạo máy điện gồm: Mạch từ (lõi thép) và mạch điện (các dây quấn) dùng để biến đổi năng lượng như cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc ngược lại biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện) hoặc dùng để biến đổi các thông số điện như biến đổi điện áp, dòng điện, tần số,…

Hình 1. Một số máy điện thường gặp trong đời sống.

2. Phân loại máy điện

Máy điện được phân loại dựa trên dòng điện, nguyên lý hoạt động, số pha, chế độ hoạt động, cuộn dây kích thích,…

Ta có thể chia máy điện thành hai loại cơ bản như sau:

2.1. Máy điện tĩnh

  • Máy điện tĩnh thường gặp là máy biến áp. Nguyên lý làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông của các cuộn dây không có sự chuyển động tương đối với nhau.
  • Máy điện tĩnh thường dùng để biến đổi thông số điện năng.

Ví dụ: Máy biến áp biến đổi các thông số U1, I1, f thành U2, I2, f hoặc ngược lại.

2.2. Máy điện có phần động (quay hay chuyển động thẳng)

Nguyên lý làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ lực điện từ do từ trường và dòng điện của các cuộng dây có chuyển động tương đối với nhau.

Ví dụ: Loại máy điện biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện), biến đổi cơ năng thành điện năng (máy phát điện).

Từ những định nghĩa trên, ta thống kê được Sơ đồ phân loại máy điện thông dụng thường gặp như sau:

Hình 2. Sơ đồ phân loại máy điện thông dụng thường gặp.