Điều khiển chớp – tắt LED bằng nút nhấn sử dụng Arduino

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách điều khiển bật – tắt đèn bằng một nút nhấn sử dụng board Arduino để điều khiển như thế nào nhé!

1. Chuẩn bị

2. Sơ đồ nguyên lí

Hình 1. Sơ đồ nguyên lí điều khiển chớp – tắt LED bằng nút nhấn sử dụng Arduino.

3. Lập trình và mô phỏng

3.1. Lập trình

bool status=1;
int led=2;
int button=12;

void setup()
{
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(button,INPUT);
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(button,HIGH);
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
if(digitalRead(button)==0)
{
delay(100);
if(digitalRead(button)==0)
{
digitalWrite(led,status);
status=!status;
while(digitalRead(button)==0)
{
Serial.println(digitalRead(button));
}
}
}
}

3.2. Mô phỏng trên phần mềm Proteus

Chúng ta hãy cùng quan sát quá trình mô phỏng trên phần mềm Proteus qua video sau nhé!

  • Nhấn nút nhấn BUTTON lần 1 thì đèn LED sáng.
  • Nhấn nút nhấn BUTTON lần 2 thì đèn LED tắt.

4. Sơ đồ đấu nối thực tế

Hình 2. Sơ đồ đấu nối thực tế điều khiển LED bằng nút nhấn sử dụng Arduino.

5. Kết luận

Chỉ với nút nhấn và đèn LED chúng ta cũng có thể tạo ra những sản phẩm khác hay hơn. Các bạn hãy dựa vào những nội dung cơ bản ở trên để phát triển hơn nữa nhé!

Trần Lê Mân

error: Real Group - Efficiency Projects