Điều khiển chiếu sáng dãy đèn đường sử dụng timer thời gian thực

1. Yêu cầu bài toán

Tủ điều khiển dãy đường gồm 3 đèn, chế độ auto sử dụng timer 24h và cài đặt theo thời gian mở/tắt là 6h30 tối và 5h30 sáng. Có đầy đủ đèn báo tín hiệu, chế độ làm việc của mạch điện. Đồng thời kết hợp hệ thống chiếu sáng dân dụng.

2. Chọn thiết bị

2.1. Chọn MCB

– Chọn MCB nguồn 10A. MCB của hãng LS có mã BKN-3P-10A.
– Chọn MCB bảo vệ động cơ 6A. MCB của hãng LS có mã BKN-3P-6A.

Hình 1. MCB 10A và 6A

2.2. Chọn contactor

– Chọn Contactor của hãng LS có mã MC-9b

Hình 2. Contactor MC-9b

2.3. Chọn MCB tép

– Chọn MCB tép bảo vệ mạch điều khiển và bảo vệ hệ thống chiếu sáng của hãng LS có mã BKN-1P-6A.

Hình 3. MCB 1P

2.4. Chọn cầu chì

– Chọn cầu chì của hãng Omega có mã FS32-M

.Hình 4. Cầu chì FS32-M

2.5. Chọn Timer 24h

– Chọn Timer 24h của hãng Panasonic có mã là TB118K.

Hình 5. Panasonic TB118K

2.6. Chọn Selector Switch

– Chọn selector switch của hãng Schneider Electric có mã là XB7ND33.

Hình 6. Selector Switch 

2.7. Chọn nút nhấn

– Chọn nút nhấn của hãng Schneider Electric

  • Nút nhấn xanh có mã XB4BA31.
  • Nút nhấn đỏ có mã XB4BA42.
  • Nút E-stop có mã XA2ES542.

Hình 7. Nút nhấn xanh và đỏ

Hình 8. Nút E-Stop

2.8. Chọn đèn báo

– Chọn đèn báo của hãng Schneider Electric.

  • Đèn xanh có mã XB7EV03MP.
  • Đèn đỏ có mã XB7EV04MP.
  • Đèn vàng có mã XB7EV05MP.

Hình 9. Đèn báo

Datasheet và Catalog tham khảo

3. Sơ đồ nguyên lí

Hình 10. Sơ đồ nguồn cấp

Hình 11. Mạch động lực

Hình 12. Mạch điều khiển

Hình 13. Mạch chiếu sáng

4. Layout 3D tủ điều khiển

Hình 14. Layout mặt tủ

Hình 15. Layout panel tủ

Hình 16. Layout 3D hệ thống

Bản vẽ tham khảo:

Xem chi tiết

error: Real Group - Efficiency Projects