Đề tài báo cáo thuyết trình máy điện 2

Các bạn dựa vào danh sách đã được phân công thực hiện đề tài Đồ án môn học (tuỳ vào từng lớp học phần) để tiến hành chia công việc cho hợp lí.

1. Tên đề tài

Sinh viên dựa vào danh sách phân công để thực hiện các Đề Tài thuyết trình

2. Tài liệu tham khảo

Các bạn dựa vào các Ebook đính kèm để làm tài liệu tham khảo và thực hiện theo yêu cầu của Giảng viên đặt ra.

– Ebook của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề:

Link tham khảo

– Ebook tiếng Anh:

Link tham khảo

– Giáo trình Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM:

Link tham khảo

Ngoài các Ebook đính kèm ở trên ra, các bạn có thể tham khảo từ nhiều nguồn tại liệu khác nhau như Ebook, giáo trình của các trưởng Đại học, Cao đẳng trên cả nước,…

3. Yêu cầu của đồ án môn học

– Các bạn tiến hành soạn Báo cáo thuyết trình theo các chủ đề đã được phân công như danh sách đính kèm (tuỳ từng lớp học phần).

– Lưu ý:

  • Soạn nội dung dựa trên các Ebook là tài liệu tham khảo chính.
  • Phải tìm thêm hình ảnh và video clip đối với chủ đề liên quan.
  • Không được sao chép toàn bộ nội dung trong các Ebook để vào Slide thuyết trình của nhóm.
  • Không được có quá nhiều chữ trên 01 Slide, khuyến khích có thật nhiều hình ảnh và video mô phỏng minh hoạ.
  • Hình ảnh lấy không được trùng với những hình ảnh có sẵn trên Website, trừ trường hợp hình đó là duy nhất.

– Sử dụng From báo cáo chuẩn – GTS để soạn thảo Báo cáo các Chuyên đề.

4. Thời gian nộp bài

– Tuỳ vào tình hình và thời gian học của từng lớp học phần mà sẽ được GV thông báo cụ thể.

– Nộp bằng File soạn thảo thuyết trình Powerpoint, không nộp File dạng *.PDF.

error: Real Group - Efficiency Projects