Các sơ đồ đấu dây cho động cơ điện 3 pha

1. Điện áp nguồn

Hiện nay điện áp hạ áp ở Việt Nam là 220/380V (230/400V), 3 pha, 4 dây, tần số 50Hz. Điện áp pha (điện áp giữa dây pha và dây trung tính) là 220 (230)V, điện áp dây (điện áp giữa 2 dây pha) là 380 (400)V.

2. Đấu dây động cơ điện

Có nhiều sơ đồ đấu dây cho động cơ điện 3 pha, tuy nhiên, với một nguồn điện cố định thì mỗi động cơ chỉ có một sơ đồ đấu dây đúng mà thôi. Nguyên tắc nhanh và chính xác nhất là xem trên nhãn động cơ.

Hình 1. Nhãn của một động cơ 3 pha

Những sơ đồ đấu dây thường gặp là: đấu Sao (hay còn gọi là Star hoặc Y), đấu Tam giác (hay còn gọi là Delta hoặc Δ), đấu khỏi động Sao-Tam giác (Y/Δ).

Hình 2. Động cơ đấu SaoHình 3. Động cơ đấu Tam giác

3. Đấu sao, đấu Tam giác

Đối với động cơ 3 pha, 3 cuộn dây của nó tách rời nhau (U1-U2, V1-V2, W1-W2).

Đấu Sao (Star hoặc Y): chụm 3 đầu U2, V2, W2 lại với nhau bằng thanh đồng có sẵn trong hộp đấu dây của động cơ, 3 đầu U1, V1, W1 đấu với nguồn 3 pha. Động cơ đấu Sao khi trên nhãn động cơ ghi cấp điện áp 220/380V.

Hình 4. Kiểu đấu Sao

Đấu Tam giác (Delta hoặc Δ): nguyên tắc chung là đầu cuối của cuộn dây thứ nhất nối với đầu đầu của cuộn thứ 2, đầu cuối của cuộn thứ 2 nối với đầu đầu của cuộn thứ 3, đầu cuối của cuộn thứ 3 nối vs đầu đầu của cuộn thứ nhất (U2-V1, V2-W1, W2-U1). Động cơ đấu Tam giác khi U động cơ = √3U nguồn ( Ví dụ: U nguồn = 220/380V, U động cơ = 380/660V).

Hình 5. Kiểu đấu Tam giác

4. Phương pháp đổi nối Sao-Tam giác

Nguyên lý của phương pháp khởi động sao tam giác khá đơn giản. Đầu tiên cho động cơ chạy chế độ sao với mục đích để giảm giá trị dòng khởi động xuống 1/3 so với định mức. Sau một khoảng thời gian thì tiến hành chuyển sang chế độ tam giác để đảm bảo yếu tố an toàn cho công suất động cơ và nhu cầu của tải.
Chúng ta cần căn cứ vào công suất, đặc tính của tải để có thể lựa chọn được phương pháp khởi động sao cho phù hợp.
Không phải động cơ không đồng bộ ba pha nào cũng có thể sử dụng được phương pháp khởi động sao tam giác. Cụ thể như với điện lưới 3 pha là 380V thì động cơ phải có thông số sao/ tam giác là 380/660V thì mới sử dụng được phương pháp này.
Hình 6. Mạch khởi động Sao-Tam giác
error: Real Group - Efficiency Projects