Biện pháp bảo vệ trong mạng điện có trung tính cách điện đối với đất

Để bảo vệ sự xâm nhập điện áp cao sang mạng điện điện áp thấp U = 1000V có trung tính cách điện đối với đất, người ta dùng khe hở phóng điện

Hình 1. Sơ đồ nối khe hở phóng điện vào dây trung tính.

Khe hở phóng điện bình thường ngăn cách cuộn dây thứ cấp máy biến áp với đất. Khi điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp khoảng cách không khí giữa các điện cực khe hở bị chọc thủng. Dòng điện sự cố đi qua R0 phía hạ áp (như ở trường hợp trung tính nối đất trực tiếp) và qua điện dung của mạng điện cao áp.

Biện pháp để đảm bảo an toàn cho người vận hành và cách điện của cuộn dây hạ áp là cắt nhanh máy biến áp nếu trung tính của bên cao áp nối đất. Qui trình qui định trị số điện trở R0 của bên hạ áp là R0 ≤ 4W.

Nếu trung tính bên cao áp cách điện thì trị số R0 được chọn theo điều kiện an toàn:

Tuy nhiên, cần lưu ý là trị số cho phép của U0 bây giờ là bằng 125V vì ở đây không có nối đất lặp lại của dây trung tính. Cách điện của mạng điện phải kiểm tra theo tiêu chuẩn 125V.

Dùng khe hở phóng điện khi điện áp phía cao áp nhỏ hơn 3000V không thích hợp vì vơí điện áp thấp như vậy khe hở phóng điện có thể không tác động.

Khe hở phóng điện phải được kiểm tra ba tháng một lần, cần xem xét cẩn thận không cho bụi bặm bám vào khe hở gây nên tác động nhầm lẫn.

Với máy biến áp cao áp có công suất lớn cần sử dụng khe hở phóng điện và các loại bảo vệ khác như : bảo vệ rơle hơi, bảo vệ so lệch …

Hiện nay, cùng với sự tiến bộ của công nghệ thay vì sử dụng khe hở có thể sử dụng điện trở phi tuyến MOV (Metal Oxyde Varistor).

error: Real Group - Efficiency Projects