Bài tập D’Solidworks Thiết kế nhãn cho các thiết bị trên mặt tủ điện

1. Dùng Solidworks để thiết kế nhãn cho các thiết bị trên mặt tủ điện

Có 2 cách để thiết kế nhãn. Sinh viên dựa vào 2 Video clip bên dưới và hoàn thành các bài tập sau:

Cách 1: Thiết kế trực tiếp trên phần mềm Solidworks:

Cách 2: Thiết kế trên phần mềm Solidworks dựa trên trên thiết kế file AutoCAD:

– Bài tập thiết kế nhãn:

Xem bài tập

  • Sinh viên hãy thiết kế các nhãn sau, có thể chọn 1 trong 2 cách để làm.

– Lưu ý:

  • Nhãn bắt buộc phải có màu. Đối với nhãn E-Stop là nền vàng chữ đỏ, nhãn thường nền đen với mã màu là RGB (64, 64, 64) và chữ trắng (255, 255, 255).

– Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*tên nhãn*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_start1

2. Lưu File thiết kế nhãn và nộp bài

– Sau khi hoàn tất, các bạn lưu file ở định dạng *.STEP AP214

– Nộp các File tất cả nhãn dưới định dạng *.STEP AP214. File thiết kế nhãn phải đảm bảo có màu.

– Kiểm tra thật kỹ File trước khi nộp cho nhóm trưởng.

– Lưu ý:

  • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
  • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file *.STEP AP214.
  • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects