Bài tập D’Solidworks Thiết kế 3D cho một khí cụ điện bất kì (PFR96, tụ bù, đồng hồ, terminal, đèn báo, nút nhấn,…)

1. Dùng Solidworks để dựng một thiết bị bất kì

– Sinh viên dựa theo clip bên dưới và hoàn thành bài tập sau:

 • Xử lý file *.DWG trước khi dựng 3D

 • Dựng thiết bị từ file *.PDF và *.DXF/DWG

Bài tập Solidworks

 • Hãy dựng các thiết bị từ catalog nhà sản xuất đưa ra. Gồm: PFR96, Tụ bù khô Mikro, Relay bảo vệ áp Selec, Timer sao – tam giác Selec, terminal Hanyoung Nux HYT-3010.
 • Các bạn lưu ý nhớ xử lý file *.DWG  trước khi tiến hành dựng 3D trên D’solidworks.
 • Sau khi hoàn thành dựng thiết bị xong, các bạn tiến hành tô màu như trên video.
 • Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*tên thiết bị*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_PRF96

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BÀI TỰ LUYỆN CHO TỪNG CÁ NHÂN. MỖI BẠN ĐỀU PHẢI TỰ LÀM 04 FILE TRÊN. NGHIÊM CẤM COPY BÀI CỦA NHAU.

Xem nội dung bài tập

2. Lưu File và nộp bài

Sau khi hoàn thành việc dựng các thiết bị trên kể cả tô màu. Các bạn lưu File ở định dạng *.STEP AP214 để tránh bị mất màu.

– Kiểm tra thật kĩ các file *.STEP đã lưu. File không có màu sẽ không chấm.

– Nộp các File sau:

 • 05 File *.dwg (AutoCAD) của các thiết bị đã xử lý đường nét trước khi dựng.
 • 05 file *.STEP AP214 của 5 thiết bị trên.

– Lưu ý:

 • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
 • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file sau: *.DWG, *.STEP
 • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects