Bài tập D’Solidworks dựng mô hình 3D cho MCB, Contactor bất kì

1. Dùng Solidworks để dựng MCB hoặc Contactor của hãng bất kì

– Sinh viên dựa theo clip dựng MCB và Contactor bên dưới và hoàn thành bài tập sau

 • Xử lý file *.DWG trước khi dựng 3D

 • Dựng MCB hãng LS

 • Dựng Contactor hãng LS

Bài tập Solidworks:

Xem bài tập

Yêu cầu:

 • Hãy dựng lại 2 MCB và 2 Contactor của hãng Mitsubishi dựa trên video hướng dẫn.
 • Các bạn lưu ý nhớ xử lý file *.DWG  trước khi tiến hành dựng 3D trên D’solidworks.
 • Sau khi hoàn thành dựng MCB/Contactor xong, các bạn tiến hành tô màu theo màu thực tế. Bài làm nào tô màu sai quy cách sẽ không chấm điểm bài đó.
 • Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*tên MCB/Contactor*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_LS-BKN-3P

2. Lưu File và nộp bài

– Sau khi hoàn thành việc dựng MCB và contactor kể cả tô màu. Các bạn lưu File ở định dạng *.sldprt.

– Kiểm tra thật kĩ các file đã lưu trước khi nộp. File không có màu sẽ không chấm.

– Nộp các File sau:

 • 04 File *.dwg (AutoCAD) của MCB/Contactor đã xử lý đường nét trước khi dựng.
 • 04 file *.sldprt của 2 MCB và 2 Contactor.
 • 1 file video quay toàn màn hình có kèm mặt mình trên video. Video không crack hoặc không có mặt của người vẽ sẽ bị 1đ cho cột điểm này.

– Lưu ý:

 • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
 • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file sau: *.DWG, *.sldprt.
 • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects