Bài tập D’Solidworks Thao tác với Assembly (lắp ghép các thành phần)

1. Dùng Solidworks để dựng một thiết bị bất kì

– Sinh viên dựa theo clip thao tác ráp vật thể trong Assembly D’solidworks bên dưới và hoàn thành bài tập sau

Bài tập Solidworks

  • Hãy thực hành ráp băng tải theo video clip và máy khắc CNC Laser.
  • Các bạn lưu ý file assembly sẽ bị lỗi nếu không có các file part nhỏ.
  • File assembly không được báo lỗi mates.
  • Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*tên mô hình*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_BangTai

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BÀI TỰ LUYỆN CHO TỪNG CÁ NHÂN. MỖI BẠN ĐỀU PHẢI TỰ LÀM 04 FILE TRÊN. NGHIÊM CẤM COPY BÀI CỦA NHAU.

2. Lưu File và nộp bài

– Sau khi hoàn thành việc ráp hoàn thiện mô hình. Các bạn lưu File ở 2 định dạng *.sldprt và *.sldasm

– Kiểm tra thật kĩ các file. File không có màu và ko có file <mô hình>.sldprt sẽ không chấm.

– Nộp các File sau:

  • 01 File *.rar gồm tất cả thành phần dựng nên mô hình (*.sldprt, *.sldasm)

– Lưu ý:

  • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
  • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file sau: *.rar, *.sldprt của mô hình.
  • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects