Bài tập D’Solidworks Thao tác với Assembly (lắp ghép các thành phần)

1. Dùng Solidworks để dựng một thiết bị bất kì

– Sinh viên dựa theo clip thao tác ráp vật thể trong Assembly D’solidworks bên dưới và hoàn thành bài tập sau

Bài tập Solidworks

  • Hãy thực hành ráp băng tải theo video clip và máy khắc CNC Laser.
  • Các bạn lưu ý file assembly sẽ bị lỗi nếu không có các file part nhỏ.
  • File assembly không được báo lỗi mates.
  • Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*tên mô hình*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_BangTai

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BÀI TỰ LUYỆN CHO TỪNG CÁ NHÂN. MỖI BẠN ĐỀU PHẢI TỰ LÀM 04 FILE TRÊN. NGHIÊM CẤM COPY BÀI CỦA NHAU.

Xem nội dung bài tập

2. Lưu File và nộp bài

– Sau khi hoàn thành việc ráp hoàn thiện mô hình. Các bạn lưu File ở 2 định dạng *.sldprt và *.sldasm

– Kiểm tra thật kĩ các file. File không có màu và ko có file <mô hình>.sldprt sẽ không chấm.

– Nộp các File sau:

  • 01 File *.rar gồm tất cả thành phần dựng nên mô hình (*.sldprt, *.sldasm)

– Lưu ý:

  • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
  • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file sau: *.rar, *.sldprt của mô hình.
  • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects