Bài tập D’Solidworks Dựng hình khối 3D theo hình chiếu vật thể

1. Dùng D’Solidworks để dựng vật thể

Có 2 cách để dựng khối vật thể. Sinh viên dựa vào 2 clip bên dưới và hoàn thành các bài tập sau:

  • Cách 1: Dựng khối trực tiếp trên phần mềm Solidworks không trung gian qua phần mềm AutoCAD.

  • Cách 2: Dựng khối trên phần mềm Solidworks dựa trên 3 hình chiếu được vẽ trên AutoCAD.

Bài Tập Solidworks

  • Hãy dựng lại 10 vật thể theo 2 cách như trên video hướng dẫn. Các bạn lựa chọn 5 hình tùy ý để dựng theo cách 1 và 5 hình tùy ý để dựng theo cách 2.
  • Yêu cầu: Trên file *.sldprt có tên của mình được dập nổi 2mm. Hình đó sẽ không được tính điểm. File *.DWG phải có tên của mình trên hình chiếu đứng. Sinh viên nào không có tên hoặc tên không hợp lệ như 2 hình bên dưới xem như không có bài.

Hình 1.1. Hình minh họa cho file 3D đúng

Hình 1.2. Hình minh họa cho file CAD đúng

  • Nộp file dưới dạng:

<MSSV>_<Tên sinh viên>_<Lớp>_<*số hình*>

Ví dụ: 1234567910_NguyenVanA_TD17A_hinh1

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BÀI TỰ LUYỆN CHO TỪNG CÁ NHÂN. MỖI BẠN ĐỀU PHẢI TỰ LÀM 10 FILE TRÊN. NGHIÊM CẤM COPY BÀI CỦA NHAU.

2. Lưu file

– Sau khi hoàn tất, các bạn lưu file ở 2 định dạng *.sldprt.

Hình 2. Lưu file

3. Hình thức nộp bài

– Nộp các File sau:

  • 05 File *.dwg (AutoCAD) của hình chiếu các bạn tự chọn để làm theo cách 2.
  • 10 file *.sldprt của 10 khối vật thể.

– Lưu ý:

  • Nhóm trưởng gom từng folder bài của từng thành viên nhóm và upload lên thư mực Google Drive chung của nhóm học phần.
  • Mỗi folder của thành viên nhóm gồm các file sau: *.DWG, *.sldprt.
  • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

DeadlineCăn cứu vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects