Bài tập CADe SIMU mô phỏng mạch điện công nghiệp

Sinh viên đọc kỹ yêu cầu và đề bài để thực hiện bài tập.

1. Dùng CADe-SIMU để mô phỏng mạch điện công nghiệp

Dựa vào các video hướng dẫn thao tác về CADe-SIMU hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới:

1.1. Vẽ lại các mạch điện trong video

 • Hãy thiết kế lại những mạch điện trong 11 video đính kèm trên phần mềm CADe-SIMU.

 • Tạo một thư mục với tên CADe SIMU – Bai tap video Youtube để lưu trữ.

 • Lưu tên File đã thiết kế dưới dạng:

CADe_SIMU_<Họ và tên SV>_<Tên Project>

Ví dụ: CADe_SIMU_NguyenVanA_MachKhoiDongTrucTiepDongCoBaPhase
 • Lưu ý: Đặt tên File cho CADe SIMU thì đặt tên không dấu, lưu ý các danh từ riêng phải viết Hoa chữ cái đầu tiên.

1.2. Một số bài tập tự luyện

– Thực hiện việc tự thiết kế các mạch điện công nghiệp sau đây và mô phỏng chúng trên phần mềm CADe SIMU.
 • Mạch a: Khởi động tuần tự 2 động cơ không đồng bộ 3 pha (hai động cơ không chạy đồng thời).
 • Mạch b: Khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp đổi nối sao – tam giác, động cơ có đảo chiều quay.
 • Mạch c: Khởi động luân phiên 2 động cơ không đồng bộ 3 pha. Động cơ 1 chạy sau 10s động cơ 2 chạy và động cơ 1 tắt, sau 10s động cơ 1 chạy lại.
 • Mạch d: Điều khiển động cơ cửa kéo có giới hạn ở 2 đầu cửa.
 • Mạch e: Điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên ở 2 chế độ tự động và bằng tay.
 • Mạch f: Điều khiển cẩu trục nâng hạ ở 2 vị trí, có công tắc hành trình bảo vệ cẩu.

– Lưu File và đặt tên:

 • Tạo một thư mục với tên CADe SIMU – Bai tap tu luyen để lưu trữ.
 • Lưu tên File đã thiết kế dưới dạng:

CADe_SIMU_<Họ và tên SV>_<Số thứ tự mạch>

Ví dụ: CADe_SIMU_NguyenVanA_Mach_a.cad

 • Lưu ý: Đặt tên File cho CADe SIMU thì đặt tên không dấu, lưu ý các danh từ riêng phải viết Hoa chữ cái đầu tiên.

2. Lưu File mô phỏng

– Sau khi hoàn tất việc mô phỏng trên phần mềm CADe-SIMU, các bạn tiến hành lưu file ở dạng *.cad.

– Đặt tên File như mục 1.1 và mục 1.2 đã nói rõ.

3. Hình thức nộp bài

 • Tất cả gom lại thành một thư mục, nhóm trưởng gom File bài làm của tất cả các thành viên trong nhóm lại và tiến hành Upload lên Thư mục Google Drive.
 • Đây là bài tập dành cho mỗi cá nhân luyện tập. Các bạn chú ý không nộp bài chung.
error: Real Group - Efficiency Projects