Bài tập AutoCAD thiết kế mạch điện dân dụng

1. Dùng AutoCAD để thực hiện một mạch điện dân dụng đơn giản

Dựa vào video hướng dẫn sau đây:

Vẽ lại các bản vẽ bài tập sau đây trên phần mềm AutoCAD:

2. Lưu File thiết kế từ AutoCAD

 • Sau khi hoàn tất việc thiết kế trên phần mềm AutoCAD, các bạn tiến hành lưu File AutoCAD ở dạng *.DWG (version 2007 – phiên bản 2007).
 • Có 2 cách lưu File AutoCAD xuống phiên bản thấp hơn phiên bản đang sử dụng:
 • Cách 1: Chọn lưu (SAVE) trực tiếp như hình.

 • Cách 2: Cài đặt sẵn trong phần Option của AutoCAD.

3. Chuyển đổi từ *.DWG hoặc *.DXF sang *.PDF

 • Xuất File *.pdf cho từng bản vẽ, đặt tên cụ thể cho từng File.
 • Xem hướng dẫn xuất File *.pdf như video hướng dẫn sau:

4. Hình thức nộp bài

– Nộp các File sau:

 • 1 File *.dwg (AutoCAD) gồm tất cả các bài, có khung chia các bài tập ra với nhau.
 • 11 File *.pdf được xuất ra từ File *.dwg của từng bài.

– Lưu ý:

 • File *.pdf phải được xuất ra phải nằm giữa trang giấy và file *.pdf là file trắng đen.
 • Tất cả gom lại thành một thư mục, nhóm trưởng gom File bài làm của tất cả các thành viên trong nhóm lại và tiến hành Upload lên Thư mục Google Drive chung của nhóm học phần.
 • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.
error: Real Group - Efficiency Projects