Bài tập AutoCAD các thao tác và tập lệnh cơ bản

Các bạn tải phần mềm AutoCAD và cài đặt vào máy tính.

1. Dùng phần mềm AutoCAD để thực hiện một vài thao tác cơ bản

Dựa vào video hướng dẫn sau đây:

Video 1:

Video 2:

Bài tập 1: Vẽ lại các bản vẽ bài tập sau đây trên phần mềm AutoCAD:

Bài tập 2: Vẽ lại các bản vẽ sau đây trên cùng 1 File *.DWG

 • BTLT-001:

 • BTLT-002:

 • BTLT-003:

 • BTLT-004:

 • BTLT-005:

 • BTLT-006:

 • BTLT-007:

 • BTLT-008:

 • BTLT-009:

 • BTLT-010:

2. Lưu File thiết kế từ AutoCAD

 • Sau khi hoàn tất việc thiết kế trên phần mềm AutoCAD, các bạn tiến hành lưu File AutoCAD ở dạng *.DWG (version 2007 – phiên bản 2007).
 • Có 2 cách lưu File AutoCAD xuống phiên bản thấp hơn phiên bản đang sử dụng:
 • Cách 1: Chọn lưu (SAVE) trực tiếp như hình.
 • Cách 2: Cài đặt sẵn trong phần Option của AutoCAD.

3. Chuyển đổi từ *.DWG hoặc *.DXF sang *.PDF

 • Xuất File *.pdf cho từng bản vẽ, đặt tên cụ thể cho từng File.
 • Xem hướng dẫn xuất File *.pdf như video hướng dẫn sau:

4. Hình thức nộp bài

 • Nộp các File sau:
 • 03 File *.dwg (AutoCAD), mỗi File tương ứng với 01 bài tập đã đính kèm link ở mục 1.
 • 42 File *.pdf được xuất ra từ File *.dwg.

– Lưu ý:

 • Tất cả gom lại thành một thư mục, nhóm trưởng gom File bài làm của tất cả các thành viên trong nhóm lại và tiến hành Upload lên Thư mục Google Drive chung của nhóm học phần.
 • Phải để nguyên thư mục chứa cái File riêng lẽ, không được nén thành một tập tin.

– Deadline: Căn cứ vào tình hình sẽ được thông báo cụ thể trong bài đăng.

error: Real Group - Efficiency Projects